לקבלת יעוץ חינם

מלאו פרטיכם

או חייגו
*2173

גרימת תאונות דרכים

תאונות הדרכים הפכו למכת מדינה, תופעה אשר כל רשויות המדינה קוראות חדשות ובקרים להילחם בתופעה, במסוכנותה ובשכיחותה הרבה, בארצות הדומות לנו בפן המשפטי התפיסה הנה דומה, עם זאת, ארצות אלו הגדילו לעשות ושינו את שם התופעה מ- ROAD ACCIDENT ל- ROAD COLLITION, דבר זה נועד לשנות את התודעה והתפיסה של האירוע מכך שאין המדובר האירוע תאונתי, קרי, מחדל, טעות, אלא, שהמדובר בהתנגשות בדרכים, שני גופים המתנגשים וגורמים לנזק, שינוי השם בא להביא לשינוי בכל הקשור לתפיסה, לתודעה ולייחס של המעורבים בתופעה בכל הנוגע להתייחסות אליה ולטיפול בה.

 

בע"פ 2247/10 שלום ימיני נגד מדינת ישראל מתייחס בית המשפט העליון לנגע התופעה, למחיר הדמים הכבד שהתופעה גובה, הן במאות הרוגים והן באלפי פצועים, בכאב יקיריהם של הנפגעים וקובע כי מקומו של בית המשפט להילחם בתופעה באמצעות ענישה הולמת, ובדברי כב' השופט ח' מלצר:

 

"רבות נאמר על נגע תאונות הדרכים, ההולך ופושה וקוטל בנו ללא רחם וללא הבחנה, ואשר בעטיו נגבה מחיר דמים נורא, אם בהרוגים, אם בחבולים בגופם ובפצועים בנפשם, ואם בדאבת יקיריהם. רבות נאמר, דומה כי מעט מדי נעשה, ומדי שנה בשנה מקפדים מאות אנשים את חייהם ואלפים רבים נפצעים. מערכת המשפט נתקלת בהרוגים ובפצועים של תאונות הדרכים הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי, ומדי שנה מוגשות בבתי המשפט לערכאותיהם השונות אלפי תביעות על נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים. מקומו של בית המשפט במלחמת החורמה נגד תופעה קשה זו לא נפקד, ועליו להמשיך להירתם ולהרים תרומתו למען מאבק עיקש זה, בין היתר באמצעות הדאגה לענישה הולמת, אשר תסייע להגברת המודעות בדבר המחיר הכרוך בהפרת כללי ההתנהגות על הכביש".

         

בע"פ 5167/05 מג'דוב נ' מדינת ישראל, כבוד השופטת פרוקצ'יה קבעה שיש למגר את התופעה באמצעות כלי הענישה וזאת באופן שיגרום להחדרת המודעות וכללי ההתנהגות בכביש, ובדברי כבוד השופטת:

 

"תופעת הפגיעות בנפש ובגוף עקב תאונות דרכים המשתוללות בכבישי הארץ מחייבת את מערכת המשפט לגייס את כוחותיה למלחמה יעילה, בכלים הקיימים, כדי לסייע במיגור מכת התאונות וקטילת חיי אדם תמימים עקב התנהגות עבריינית על הכביש. בין האמצעים הנתונים בידי מערכת המשפט, מצוי כלי הענישה. ראוי להשתמש בו באופן שישיג את תכליתו, ויביא, בין שאר האמצעים הננקטים, להחדרת המודעות לכללי המותר והאסור בנהיגה בכביש, ולסכנות האורבות מהפרתם ((לא פורסם, 10.10.2005), סעיף 8 לפסק הדין).

 

ואכן, בהתאמה, ניתן לראות כי רוח פסיקתו של בית המשפט העליון מחלחלת מטה וכי יתר ערכאותיו של בית המשפט מרימים את הכפפה ומחלים להשית ענישה מחמירה על נהגים הגורמים לתאונות דרכים בכלל ותאונות דרכים קשות בפרט, תאונות דרכים הכוללות חבלות של ממש, עזיבת מקום תאונה, רכיב מסוכנות מיוחד כחובת זהירות או רכב מסוכן (משאית וכו'...), בת"ד 1280-08 מדינת ישראל נגד ולדימיר גונצברוב, קבע כבוד השופט אלון אופיר כי:

 

"תאונות דרכים קשות הפכו לשגרת חיים במדינת ישראל. עובדה זו אינה מחוייבת המציאות ובהחלט ניתן וצריך לעשות מעשים כדי לשנות מציאות עגומה זו... גם לעובדה כי התאונה נשוא תיק זה התרחשה לפני כ-5 שנים על רקע השיהוי הרב שבהגשת כתב האישום... ניצב כתב אישום המתאר אירוע מזעזע במהלכו גרם הנאשם עת נהג ללא רישיון תקף במשאית לחבלות גוף קשות מאוד... כתוצאה מהן נזקקו לטיפול רפואי ואושפזו בבית החולים...".

 

במקרה זה, על אף השיהוי שבהגשת כתב האישום, לאור חומרת המעשים והפציעות, השית בית המשפט שלושה חודשי מאסר ויום לריצוי מאחורי סורג ובריח ושש שנות פסילה.

 

בעפ"ת 37505-11-11 מדינת ישראל נגד קרני, קבע כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר כי על נסיבותיו האישיות והאינטרס הצר של נהג הגורם לתאונת דרכים להידחות על פני שלומו ורווחתו והאינטרס הרחב של הציבור ושיש להעדיף את שיקולי ההרתעה והגמול, ובדבריו:

 

"בעניין משקל נסיבותיו האישיות למול האינטרס הציבורי אינני רואה בעין כבית המשפט קמא. אני סבור שכאשר מדובר במכת מדינה שעניינה שלומו ורווחתו של ציבור שלם- מין הדין ומן הצדק כי השיקול הציבורי יעמוד מעל השיקולים האינדיווידואליים... הרי מדובר בנגע רחב אשר חובה למגרו. משכך יש להעמיד את שיקולי ההרתעה והגמול על השיקולים האינדיווידואליים שלהם משקל משני בלבד...".

 

במקרה זה השית בית המשפט 6 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח ו- 40 חודשי פסילה.

 

עם זאת, מעל לכל תאונות הדרכים, הבולטות בחומרתן הנן תאונות הדרכים כנגד הולכי הרגל, תאונות אלו נבדלות מיתר התאונות הן עקב שכיחותן הרבה והן עקב הנזק הרב הנגבה מקורבנות העבירה, שכן, הנהג הפוגע ישב במרכבת ברזל המגוננת על גופו, כאשר הולך הרגל חוסה תחת כסות תכריחי בד והנו היחיד אשר נושא בתוצאותיה הקשות של ההתנגשות בדרך.

 

לעניין תאונות מסוג זה, קבע בית המשפט העליון ברע"פ 3764/05 ורד בן זויה נגד מדינת ישראל, שלאור התוצאות הקשות של התאונה ולמרות שביום מתן גזר הדין מצבו של הנפגע באותו המקרה טוב בהרבה, אין הדבר גורע מחומרת התוצאות והשפעתן הקשה על חיי הנפגע ומשפחתו, כן קבע בית המשפט העליון שמציאות חיינו העכשווית מחייבת נקיטה בענישה מחמירה יותר וזאת בכדי ליצור רכיב של הרתעה בקרב ציבור הנהגים, לאור זאת אישר בית המשפט העליון עונש של 6 חודשי מאסר בעבודות שירות ו-5 שנות פסילה, ובדברי כבוד המישנה לנשיא דאז, השופט מ' חשין:

 

"מן הראוי להדגיש כי המציאות, כביטוייה בהתנהגותם של נהגים לא מעטים בכבישי הארץ, מחייבת נקיטת אמות מידה עונשיות מחמירות יותר. אם העונשים המוטלים בבתי המשפט במקרים דומים קלים יותר מהעונש שנגזר במקרה דנן, מן הנכון לשנות את המדיניות העונשית, כדי שמעשי הרשלנות המסכנים חיי אדם ייענשו כנאות וכדי שיהיה משקל מרתיע משמעותי יותר להתנהגות נלוזה בעת נהיגה.

 

תוצאותיה של התאונה אשר לה גרמה המבקשת ברשלנותה - חמורות הן. העובדה כי בחלוף כשלוש שנים ממועד התאונה כבר היה מצבו של הנפגע טוב בהרבה - וזאת לאחר אישפוז לא קצר בבית-חולים לשיקום - אינה גורעת מחומרת התוצאות ומהשפעתן הקשה על חייו של הנפגע ועל משפחתו. כעולה מגזר-הדין המנומק והמפורט, שקל בית-המשפט לתעבורה בכובד ראש את נסיבותיה האישיות של המבקשת, אולם בהביאו במנין את התוצאה העגומה של התאונה, את הצורך להמחיש למבקשת - אשר לא הביעה חרטה - את חומרת התנהגותה, וכן את מרכיב ההרתעה ואינטרס הציבור בעבירות אלו, החליט להחמיר בעונשה של המבקשת ולהטיל עליה את העונש שהטיל. ואמנם, בעבירות תעבורה אשר יש בהן כדי לסכן חיי אדם גוברים לא אחת שיקולי ההרתעה על ההתחשבות בנסיבותיו האישיות של העבריין. ראו: ע"פ 674/99 מיכאל טויטו נ' מדינת ישראל, תק-על 99 (2) 1470; רע"פ 2842/96 כחלון ויקטור נ' מדינת ישראל תק-על 96 (2) 481, 482. לאור כל זאת, לא ניתן לומר כי העונש שנגזר על המבקשת חורג במידה בלתי-סבירה ממדיניות הענישה המקובלת, ואין עילה להתערבותנו בו".

 

לסיכום, ניתן לראות כי בית המשפט החל לנקוט בגישה מחמירה בכל הקשור לנגע תאונות הדרכים בכלל ובתאונות דרכים חמורות בפרט, בית המשפט החל להשית עונשים של מאסרים בפועל ופסילה של שנים על נהגים הגורמים לחבלות של ממש, מפקירים פצועים, גורמים לתאונות דרכים במשאיות או תוך קיפוח זכות של משתמש בדרך.

 

כל זאת בכדי ליצור מניעה ורתיעה בקרב ציבור הנהגים, תוך ניסיון להפסיק את אותה רעה חולה אשר גובה מאות הרוגים מידי שנה ואלפי פצועים בנוסף. 

אפיק פרסום בניית אתרים