המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

ישנה זרוע של משרד הבריאות שנקראת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אליו מופנים נהגים שהורשעו בעבירות חמורות כגון נהיגה בשכרות, תחת השפעת סמים, מעורבות בתאונת דרכים, החזקת סם, גרימת מוות ברשלנות, הפקרה וכיו”ב.

המכון הרפואי מחווה דעתו באשר לכושר נהיגתו של הנהג וממליץ למשרד הרישוי אם לחדש לנהג את רישיון נהיגתו. במקרים רבים ממליץ המכון שלא לחדש לנהג את רישיון נהיגתו מפאת “אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה”.

עם המלצה שלא לחדש ו/או לא לתת לנהג רישיון נהיגה משרד הרישוי מזמן את הנהג לשימוע ומודיע לו כי רישיון הנהיגה שלו נפסל ו/או הוא אינו מאושר להוציא רישיון נהיגה.

נהג שרישיונו נפסל על ידי המכון הרפואי ו/או אדם שסורב לקבל רישיון נהיגה לאחר שנבדק במכון הרפואי, רשאים לערור על החלטת המכון הרפואי לועדה רפואית עליונה שמקום מושבה במרכז הרפואי תל השומר. ועדת הערר רשאית לשנות את החלטת המכון הרפואי.

הגשת ערר על ידי עורך דין איתי יצחק כוללת ייצוג בוועדת הערר ומגדילה את הסיכוי לקבל את רישיון הנהיגה המיוחל.

הכנה לבחינות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

נהג או אדם אשר זומנו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יכולים לקבל מעורך דין איתי יצחק וצוות היועצים של המשרד, הכנה לבחינות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לפרטים בדבר הליך ההכנה לבחינות, אנא פנו לעורך דין איתי יצחק

Call Now Button