נהגים חדשים

בשנתיים הראשונות להוצאת רישיון הנהיגה נחשב הנהג לנהג חדש. בתקופה זו חלים עליו דינים מיוחדים והוא עלול לאבד את רישיון הנהיגה שלו גם בגלל טעויות מינוריות. נהג חדש חייב בליווי מלווה בתקופה של 3 החודשים הראשונים להוצאת רישיון הנהיגה וזאת 24 שעות ביממה. בתקופה של 3 החודשים לאחר מכן, הוא מחויב בליווי מלווה רק בשעות הלילה. בעת הסעת יותר מ- 2 נוסעים ברכב מחויב הנהג החדש במלווה במשך כל השנתיים שהוא נהג חדש.

נהיגה ללא מלווה ו/או הסעה של יותר מ- 2 נוסעים ברכב ללא מלווה היא עבירה חמורה שבגינה מקבל נהג חדש הזמנה לבית משפט ורישיון הנהיגה שלו נפסל לתקופה של 30 יום במקום והרכב מושבת לתקופה זהה.

נהג חדש הנפסל לתקופה של מעבר ל- 3 חודשים, ייאלץ לחזור להיות נהג חדש לתקופה של שנתיים נוספות.

ישנה קבוצה של עבירות שנקרת עבירות תוספת שלישית בפקודת התעבורה שאם נהג חדש מורשע בהן, הוא חוזר להיות נהג חדש לתקופה נוספת של שנתיים והן: עבירות מהירות לכל סוגיהן, עבירה של אי מתן זכות קדימה או נהיגה באור אדום, עבירה של עקיפה מסוכנת, עבירה של נהיגה בשכרות ו/או תחת השפעת אלכוהול, עבירה של אי מסירת פרטים, גרימת תאונת דרכים.

נהגים חדשים רבים שמקבלים דוחות מהירות, אף ללא ניקוד ומשלמים אותם, תשלום הדו”ח נחשב הרשעה בעבירה וגורם לכך שהם צריכים לחזור להיות נהגים חדשים לתקופה של שנתיים נוספות.

בכל דו”ח ובכל עבירה של נהג חדש רצוי להיוועץ בעורך דין איתי יצחק ובצוות משרדו וזאת בטרם תשלום הדו”ח. הייעוץ עלול לחסוך לכך שנתיים נוספות של נהג חדש.

Call Now Button