נהיגה בשכרות

נהיגה תחת השפעת אלכוהול

נהיגה בשכרות

שוטר רשאי לדרוש מכל נהג לבצע בדיקת שכרות. בדיקת שכרות נועדה לבדוק האם הנהג הנוהג ברכב נמצא תחת השפעה של משקאות משכרים באופן כזה המסכן את כלל משתמשי הדרך. החוק קובע שתי קבוצות נהגים שאכיפת עבירת השכרות לגביהם שונה בתכלית השוני.
נהג רגיל – נהג מעל גיל 24, שאיננו נהג חדש ואיננו נהג מונית, רכב ציבורי, משאית או מסחרי. לגבי נהג שכזה רף האכיפה של המשטרה בעבירות שכרות הוא ריכוז אלכוהול של מעבר ל- 290 מיקרוגרם בליטר אחד של אוויר נשוף. אם נהג רגיל נתפס על ידי שוטר ובדגימת אוויר נשוף ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף עולה על 290 מיקרוגרם יקבל הנהג הזמנה למשפט, רישיון הנהיגה שלו ייפסל לתקופה של 30 יום והרכב בו בוצעה העבירה יושבת לתקופה של 30 יום ויאוחסן במגרש אחסנה לתקופה זו. הליך בדיקת השכרות מחל בבדיקה של נשיפון אשר נותן אינדיקציה ראשונית לשוטר מהי כמות האלכוהול המצויה בדגימת אוויר נשוף של הנהג. אם הנהג נכשל בבדיקת הנשיפון, יעביר אותו השוטר לבדיקה במכשיר הינשוף אשר ייתן תוצאה מדויקת של ריכוז האלכוהול של הנהג בליטר אחד של אוויר נשוף
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
אוכלוסייה מיוחדת – אוכלוסייה מיוחדת הינה אוכלוסיית הנהגים כדלקמן: נהג חדש, נהג צעיר (מתחת לגיל 24), נהג מונית, נהג אמבולנס, נהג משאית, נהג רכב ציבורי ונהג ברכב שמשקלו מעל 3,500 ק”ג. נהגים אלו, רף האכיפה של המשטרה בעבירת שכרות הוא ריכוז אלכוהול של מעבר ל- 100 מיקרוגרם בליטר אחד של אוויר נשוף. ברגע שנהג המוגדר אוכלוסייה מיוחדת נתפס כשהוא נוהג ברכב ובליטר אחד של אוויר נשוף ריכוז האלכוהול הוא יותר מ- 100 מיקרוגרם הוא יקבל הזמנה לשיפוט מהיר, רישיון הנהיגה שלו ייפסל לתקופה של 30 ימים במקום והרכב בו נהג יושבת לתקופה של 30 יום ויאוחסן במגרש אחסנה. על פי חוק הרף שנקבע לאוכלוסייה זו הוא ריכוז אלכוהול של 50 מיקרוגרם בליטר אחד של אוויר נשוף ואולם המשטרה קבעה רף אכיפה של 100 מיקרוגרם. במידה ורף האלכוהול חורג מ- 100 מיקרוגרם, מתייחסים בתי המשפט לחריגה מהוראות החוק של 50 מיקרוגרם. לדוגמה, אם נהג מהאוכלוסייה המיוחדת נתפס עם כמות של 200 מיקרוגרם, מתייחס אליו בית המשפט ככזה הנוהג עם כמות אלכוהול של פי 4 מהמותר בחוק.

נהיגה בשכרות – נהג מסרב לתת בדיקה?

עורך דין נהיגה בשכרות

עורך דין נהיגה בשכרות

עבירת הסירוב – נהג המסרב לתת בדיקת אלכוהול, דינו כדין הנוהג בשכרות על אף אם אין תוצאה מספרית של כמות האלכוהול. במקרה של סירוב, ייפסל רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 יום והרכב בו נהג יושבת לתקופה זהה ויאוחסן במגרש אחסנה. סירוב למתן בדיקת שכרות יכול להתבצע בשני אופנים: סירוב מוחלט לבצע את הבדיקה. סירוב מכוח התנהגות הנהג. נהגים רבים מכשילים את בדיקת הנשיפה באופן שנותנים נשיפה קצרה שאינה מספיקה ולא מניבה תוצאה. נשיפה זו נותנת תוצאה של “נפח נשיפה לא מספיק” או “נשיפה קצרה מדי”. נהג המכשיל את הבדיקה יותר מפעמיים, רשאי השוטר לרשום לו הזמנה למשפט בגין סירוב ולפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 יום ולהשבית את הרכב לתקופה זהה.
חשוב לדעת – משטרת ישראל מבצע מספר בדיקות במהלך אכיפה של עבירת השכרות אשר אינך מחויב בהם על פי חוק. השוטרים בשטח לא מסבירים לנהג שהוא אינו מחויב בבדיקת נשיפון, מאפיינים, תחקור וכיו”ב. החוק מחייב אותך לתת בדיקה לאיתור אלכוהול במכשיר הינשוף בלבד. אתה רשאי לסרב לבדיקת הנשיפון ולדרוש להיבדק במכשיר הינשוף.
זכור, סירוב לבדיקת נשיפון אינו סירוב למתן בדיקת שכרות.
חובה להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה בכל הזמנה למשפט בגין עבירת שכרות. להרשעה בעבירת שכרות יש השלכות הרות אסון על רישיון הנהיגה שלך וישנן דרכים מרובות לשמור על רישיון הנהיגה שלך בטווח הארוך. עורך דין איתי יצחק וצוות משרדו מעניקים ייעוץ וליווי משלב רישום ההזמנה למשפט ועד תום ההליך המשפטי

Call Now Button