פסילה מנהלית קצין משטרה

לקצין משטרה יש סמכות לפסול את רישיון הנהיגה של נהג לתקופות של בין חודש לשלושה חודשים וזאת בטרם החל המשפט בעניינו של הנהג. פסילה זו נקראת פסילה מנהלית ומטרתה לצנן את נהיגתו של נהג שהיה מעורב בביצוע עבירה חמורה וזאת בטרם הובא למשפט. סמכות קצין משטרה לפסילה מנהלית הינה במקרים הבאים:

פסילת רישיון לתקופה של 30 ימים

עבירת שכרות – נהג שנתפס שיכור ונרשמה לו הזמנה למשפט, רשאי קצין משטרה לפסול את רישיון נהיגתו לתקופה של 30 ימים. על אף המילה “רשאי”, בפועל בכל עבירת שכרות פוסל קצין המשטרה באופן אוטומטי את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 יום, ללא כל אבחנה בין גיל, וותק נהיגה וכמות האלכוהול שנמדדה.

עבירת מהירות -נהג הנתפס נוהג במהירות מופרזת של 50 קמ”ש מעבר למהירות המותרת בשטח בין עירוני ומהירות מופרזת של 40 קמ”ש מעבר למהירות המותרת בשטח עירוני, יקבל הזמנה לבית משפט וקצין משטרה יבצע לו שימוע לפני שיפסול מנהלית את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 יום.

עקיפה מסוכנת -עקיפה מסוכנת הגורמת לסיכון הרכב הנעקף ו/או רכב המגיע מכיוון הנסיעה הנגדי. כאשר נהג מבצע עקיפה וגורם סיכון לרכב שעקף ו/או לרכב המגיע מהנתיב הנגדי באופן שאחד מהם נאלץ לרדת לשוליים על מנת לאפשר לנהג לסיים את העקיפה באופן בטוח, יקבל הנהג הזמנה לבית משפט וקצין משטרה יערוך לו שימוע ויורה ברוב המקרים על פסילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 יום.

עבירות נהג חדש –  נהג חדש הנוהג ללא מלווה ו/או מסיע יותר מ 2 נוסעים ללא מלווה אף ללא ביצוע עבירות נלוות כלשהן, יקבל הזמנה למשפט וקצין משטרה יפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 יום.

עבירות משקל –  כשמשקל הרכב בו נתפס נהג חורג ב- 15% מהמשקל המותר ברישיון הרכב, יקבל הנהג הזמנה למשפט וקצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 יום.

פסילת רישיון לתקופה של 60 ימים

נהג המעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם או רכוש. מספיק שייגרם נזק לרכב ללא פגיעה גופנית כדי שלקצין משטרה תהיה סמכות לפסול את רישיון נהיגתו של נהג לתקופה של 60 ימים.

פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים

נהג המעורב בתאונת דרכים בה מצא את מותו אדם. במקרה של נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים בה מצא את מותו אדם, ישנה סמכות לקצין משטרה לפסול את רישיון נהיגתו לתקופה של 90 ימים.

במקרה שנפסלת על ידי קצין משטרה, בדיקה מעמיקה של המקרה על ידי עורך דין איתי יצחק וצוות משרדו תוכל לסייע לך להחזיר את רישיונך באופן מידי ו/או לקצר את הפסילה של קצין המשטרה.

Call Now Button